คำถามที่พบ

สรุปความเข้าใจของอาชีพนี้

 

- มีลักษณะเฉพาะ คือ ควรสอบเพื่อรับคุณวุฒิตั้งแต่ระหว่างเรียน

- เป็นอาชีพที่ใบคุณวุฒินั้น สำคัญกว่าใบปริญญาโท

- แข่งขันกับตัวเองสูง เนื่องจากมีคู่แข่งที่สอบรับคุณวุฒิมากมายทั่วโลก

- คุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานจะส่งเสริมกันและกัน (ควรมีคุณวุฒิก่อนแล้วจึงเพิ่มเติมประสบการณ์ทำงานตามมา)

go to top

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรแพงไหม?

 

     ตอบเลยค่ะว่า "คุ้มค่าแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่ง" ด้วยการการันตีการสอบผ่าน มุ่งเน้นให้มีจำนวนผู้สอบผ่านมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย เพราะใบคุณวุฒิของสายอาชีพนี้ถือว่าสำคัญกว่าวุฒิบัตรปริญญาโท 

     ดังนั้น การลงทุนกับการเรียนแต่ละหลักสูตรถือว่าคุ้มยิ่งกว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ถูกกว่าที่อื่นๆ หรือหากเทียบกับการติวเพื่อสอบสายอาชีพอื่นๆ อาทิเช่น แพทย์ ทนายความ หรือแอร์โฮสเตส เป็นต้น จะมีค่าใช้จ่ายในการติวที่สูงมากๆ แต่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงานน้อยกว่าอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือแอคชัวรี่ นั่นเอง

     ค่าสอบผ่านคุณวุฒิของแอคชัวรี่สามารถนำมาปรับเงินเดือนให้สูงขึ้้น และใบคุณวุฒิยังได้รับการยอมรับมากกว่าวุฒิบัตรปริญญาโท หากทำงานในบริษัทธุรกิจประกัน

go to top

ต้องจบการศึกษาจากสาขาใด?

   

     คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นแอคชัวรี่ได้ คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากทุกสาขาวิชา

เพียงมีใจรักและมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ชอบคิดชอบวางแผนกลยุทธ์ทั้งปัจจุบันรวมถึงอนาคต 

เป็นผู้ที่มีวินัย มีความมุ่งมั่น และอดทน สู่หนทางการเป็นแอคชัวรี่

go to top

เรียนจบก่อนแล้วจึงสอบรับคุณวุฒิดีไหม?

 
 

     สามารถสอบได้เลย หรือ หากยังไม่พร้อมที่จะสอบสามารถเรียนก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบจริง

เพราะเส้นทางสู้สายอาชีพแอคชัวรี่ ควรเริ่มสอบขั้นที่ 1 - 5 ตั้งแต่ช่วงที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 เพื่อนำคุณวุฒิไปเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนในชีวิตการทำงาน และเพื่อมีเวลาเตรียมตัวสอบในขั้นอื่นๆ ต่อไป

     แอคชัวรี่จึงเป็นสายอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเดือนสูงที่สุด (สูงกว่าสายอาชีพแพทย์) หากสามารถสอบรับใบคุณวุฒิได้หลายขั้น

 

go to top

ทำอย่างไรดี...ผู้ปกครองไม่เข้าใจ?

     

    เป็นเรื่องปกติหากผู้ปกครองบางท่านยังเข้าใจรายละเอียดอาชีพไม่ชัดเจน เพราะอาชีพแอคชัวรี่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย "ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ" ที่จะก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่าอาชีพอื่นๆ หรือบุคคลอื่นๆ ทั้งตำแหน่งการงาน รวมถึงค่าตอบแทนการทำงาน เพราะในปัจจุบันแอคชัวรี่ที่ได้รับคุณวุฒิในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อยมาก

    ดังนั้น ทางสถาบันสามารถอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นภาพ ถึงความสำคัญของการเรียนหลักสูตรนี้ หากพูดถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนถือว่าไม่แพงเลย และคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเรียนของที่อื่นๆ หรือหลักสูตรอื่นๆ

     อีกทั้ง สถาบันมีการการันตีการสอบผ่าน ประกอบกับบริษัทธุรกิจประกันส่วนใหญ่มีนโยบายการันตีค่าตอบแทนการทำงานอีกด้วย

go to top

ยังหาเวลามาลงเรียนไม่ได้?

 

     สถาบันได้จัดโปรโมชั่นแบบบุฟเฟ่ต์!! ให้ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้เรื่อยๆ จนกว่าจะสอบผ่าน โดยไม่มีวันหมดอายุ สามารถจัดสรรเวลาว่างมาเรียนได้

     อนึ่ง ควรรีบตัดสินใจสมัครเรียน เพราะแนวโน้มค่าใช้จ่ายหลักสูตรจะปรับสูงขึ้นในอนาคต

go to top

ลองอ่านเพื่อสอบเอง..เป็นไปได้ไหม?

 

     การอ่านหนังสือเองและสอบหลายๆรอบจนกว่าจะผ่าน สามารถทำได้ แต่ด้วยหลักสูตร P และ FM เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดสู่ขั้นอื่นๆ จึงถือว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญเป็นอย่างมาก หากมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่แม่นยำหรือคลาดเคลื่อน อาจจะส่งผลระยะยาวต่อการสอบขั้นอื่นๆ ในอนาคตได้

     ดังนั้น สถาบัน Actuarial Best Center ถือเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มความแน่ชัด แม่นยำ และช่วยร่นระยะเวลาในการอ่านหนังสือ ซึ่งอาจจะใช้เวลากว่า 3,000 ชั่วโมง สำหรับการอ่านหนังสือเองเพื่อสอบจนครบ 10 ขั้น

 

 

go to top

เป็นไปได้ไหม..ที่จะสอบผ่านด้วยตัวเอง?

 

     เป็นไปได้ค่ะ แต่ขอแนะนำให้เลือกสมัครเรียนมากกว่า เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือ ซึ่งอาจจะใช้เวลากว่า 3,000 ชั่วโมง และเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

     สถาบันฯ เปิดสอนเพียง 2 หลักสูตร คือ P และ FM เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญมาก ใช้ต่อยอดในการสอบขั้นต่อๆไป เพราะฉะนั้น แนะนำว่าให้สมัครเรียนเพื่อปูพื้นฐานให้แน่นและแม่นยำ ขั้นที่เหลือจากนี้จะต้องอ่านหนังสือเพื่อสอบเอง

(แนะนำให้ทุ่มเทเวลาในการอ่านหนังสือกับหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่มีเปิดสอนดีกว่าค่ะ)

 

go to top

ความน่าเชื่อถือของสถาบัน?

 

     สถาบัน Actuarial Best Center ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เปิดทำการมากว่า 2 ปี โดยมีอาจารย์ผู้ชำนาญการเป็นผู้สอนและเป็นผู้ที่สอบผ่าน มีประสบการณ์ในการสอนอย่างครอบคลุม แม่นยำ

     อีกทั้ง สถาบันได้ไปศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนจากสหรัฐอเมริกา และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในประเทศไทยอีกด้วย

 

go to top

หลักสูตรที่สถาบัน Actuarial Best Center ต่างกับที่มหาวิทยาลัยอย่างไร?

 

     เนื้อหาที่เรียนในมหาวิทยาลัยจะถูกแบ่งช่วงเป็นเทอมการศึกษา เช่น หัวข้อที่หนึ่งเรียนในชั้นปีที่ 1 เทอม 1 แต่หัวข้อถัดไป เรียนในชั้นปีที่ 2 เทอม 1 ทำให้ขาดความต่อเนื่อง

     สถาบัน Actuarial Best Center เป็นผู้เชี่ยวชาญและทำการรวบรัดเนื้อหาให้คลอบคลุม โดยเรียบเรียงอย่างต่อเนื่อง จึงเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านสูงกว่า

 

go to top

เปิดสอนหลักสูตรใดบ้าง?

 

     หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร Exam P และ Exam FM

จะมีการขยายหลักสูตรเพิ่มเติมในอนาคต อีกทั้งมีวิชาเสริมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น Calculus เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ INTENSIVE COURSE)

go to top

ตอบโจทย์ของผู้ที่สนใจในสายอาชีพ แอคชัวรี

สถานะของผู้ที่สนใจในอาชีพแอคชัวรี่

แนวทางในการเรียนของผู้ที่สนใจในอาชีพ แอคชัวรี

 

 

สำหรับผู้ที่เตรียมตัว

ไปเรียนต่อต่างประเทศ                                                                              

 

- ควรสมัครเรียนหลักสูตร P และ FM เป็นอย่างยิ่ง เพื่อปูพื้นฐานก่อนสอบเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อนำเวลาไปทุ่มเทให้กับวิชาอื่นๆ ที่ยากกว่า

- หลักสูตรการเรียนเป็นภาษาไทย แต่จะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ 

- หากกำลังจะเดินทางในอีกไม่นาน มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย สามารถปรึกษาเพื่อรับ special deal ราคาพิเศษตามสัดส่วนการเรียนที่เหมาะสมได้

สำหรับผู้ที่วางแผน

จะเรียนต่อปริญญาโท

 

- ในสายอาชีพแอคชัวรี่นั้นใบคุณวุฒิถือมีความสำคัญยิ่งกว่าใบวุฒิบัตรปริญญาโท หากต้องการเรียนต่อ ป.โท แนะนำให้สอบครบ 7 ขั้น แล้วศึกษาต่อด้าน MBA ก็ได้

- สำหรับอาชีพแอคชัวรี่ ป.ตรี กับ ป.โท นั้นเงินเดือนไม่แตกต่างกันมาก สำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี แต่สอบผ่าน 2 ขั้นคุณวุฒิ สามารถมีเงินเดือนที่สูงกว่าผู้จบ ป.โท ได้ รวมถึงผู้ที่สอบผ่านยังมีโอกาสสูงกว่าในการเลื่อนตำแหน่งในอายุที่น้อยกว่าอีกด้วย

- การสอบ 5 ขั้นแรกนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ ป.ตรี (แต่เนื้อหาในหลักสูตร ป.ตรี ของประเทศไทยจะยังไม่ครอบคลุม)  เมื่อสอบครบ 7 ขั้นจะเทียบเท่า ป.โท และสอบครบ 10 ขั้นจะใช้เวลาในการอ่านทั้งหมดประมาณ 3,000  ชั่วโมง ซึ่งพอๆ กับการเรียน ป.เอก

สำหรับนิสิต/นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1

 

- ควรสมัครเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลักสูตร P และ FM นั้นเหมาะกับผู้ที่กำลังศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 แต่หากยังไม่สะดวกเรียนในเทอมนั้นๆ สามารถสมัครและจัดสรรเวลาเพื่อมาเรียนในเทอมอื่นได้ ด้วยหลักสูตรแบบบุฟเฟ่ต์จึงไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เรียน

- การเริ่มต้นเรียนเร็วกว่าถือว่าได้เปรียบมากๆ ควรแบ่งเวลามาเรียนในระหว่างกำลังเรียน ป.ตรี เพราะหากเข้าสู่วัยทำงานจะมีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อยลง และอีกหนึ่งเหตุผลคือสามารถนำค่าคุณวุฒิที่สอบผ่านมาปรับเพิ่มเงินเดือนในวัยทำงานอีกด้วย

- โดยที่ผ่านมามีนักเรียนของสถาบันสามารถสอบผ่าน หลักสูตร P ตั้งแต่กำลังศึกษา ม.ปลาย ดังนั้น การสอบผ่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความขยันและความมีวินัยของตนเองอีกด้วย

สำหรับนักเรียน

ม.ปลาย

 

- เรียนเพื่อทราบเป็นข้อมูล ถึงระดับความยากในการสอบเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือแอคชัวรี่

- หากมีความมุ่งมั่นที่จะสอบรับคุณวุฒิ แนะนำให้สมัครเรียน 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมเพื่อสอบรับคุณวุฒิ

ผู้ที่ทำงาน

ในบริษัทประกัน

 

- หลักสูตรของสถาบันจะช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน หรือเตรียมต่อเพื่อสอบรับคุณวุฒิได้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้

เรียนสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยตรง 

 

- สาขาที่เรียนไม่ได้ส่งผลต่อสายอาชีพ เพราะใบคุณวุฒิเท่านั้นที่มีความสำคัญ ที่จะช่วยให้ก้าวหน้าในการงานได้

- หลักสูตร P จะหยิบเอาความน่าจะเป็นและสถิติที่จำเป็นมาทั้งหมด ประกอบกับแคลคูลัส 1 และ 2 ดังนั้น หลักสูตรที่เรียนจะเน้นปูพื้นฐานหัวข้อที่จำเป็นทั้งหมด

- มีนักเรียนของสถาบันมากกว่าครึ่ง ที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชานักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยตรง และในชีวิตการทำงานก็เช่นกัน บริษัทส่วนใหญ่จะยึดถือขั้นคุณวุฒิที่สอบผ่านเป็นสำคัญ

  สำหรับวัยทำงาน

ที่ไม่ได้ทำงาน

ในธุรกิจประกัน

 

- การจะก้าวเข้าสู้เส้นทางแอคชัวรี่ ขอให้สอบผ่าน 2 ขั้น คือ FM และ P เพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน เช่นเดียวกับคุณวุฒิ CFA (Charter Finance Analyst) ของนักวิเคราะห์หุ้น

- หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้ว ระหว่างหลักสูตร P&FM กับ CFA หรือ FRM ถือว่าถูกกว่ามาก เพราะได้สิทธิเรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนซ้ำได้จนกว่าจะสอบผ่าน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และมีคอร์สติวเข้มกลุ่มย่อย ทุกๆ 2 เดือน อีกด้วย

- บางท่านที่เคยทำงานในสายอาชีพอื่นๆ ใช้เวลาในการเรียนและเตรียมตัวสอบ 1 ปี จนสอบผ่าน 2 ขั้น จากนั้นเข้ามาทำงานในบริษัทประกันสามารถมีเงินเดือนที่สูงขึ้นจากค่าคุณวุฒิที่สอบผ่าน (สอบผ่านหนึ่งขั้น ได้รับค่าคุณวุฒิ 4,000 บาท และขั้นที่สูงกว่า มีความยากมากกว่า จะมีค่าคุณวุฒิ 10,000 – 15,000 บาทขึ้นไปต่อขั้น)

go to top
Intensive
Course

How to register?

แต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนพร้อมทำโจทย์ประมาณ 100 ชั่วโมง ซึ่งจะเปิดปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

เนื่องจากแต่ละครั้งจะจำกัดจำนวนที่นั่ง สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้

"ติดต่อสอบถามได้ที่นี่"

 

Intensive
Course
P
Intensive
Course
FM